KATODNA ZAŠTITA

KATODNA ZAŠTITA

KATODNA ZAŠTITA
Katodna zaštita se može najjednostavnije opisati kao aktivna zaštita koja dovodi štićeni objekt iz korozivno aktivnog u korozivno imuno područje. Katodnom polarizacijom metalne konstrukcije u elektrolitičkoj sredini smanjiti će se ili potpuno zaustaviti proces korozije. Znači metalnu konstrukciju koju trebamo katodno zaštititi, moramo dovesti na određeni negativni potencijal.

ZAŠTITA OD KOROZIJA METALA
Tu podrazumijevamo odnošenje materijala sa metalne površine pod utjecajem kemijskog ili elektrokemijskog djelovanja okoline u kojoj se materijal nalazi. Kod elektrokemijske korozije dolazi do razaranja metala uslijed djelovanja električne struje. Korozija ukopanih čeličnih konstrukcija nastaje zbog:
-stvaranja galvanskih elemenata
-djelovanja lutajućih struja