PROJEKTIRANJE I NADZOR

PROJEKTIRANJE I NADZOR

Obuhvaća:
Izradu PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE OBJEKTA
Zaštita od djelovanja kapilarne vlage bežičnom elektroosmozom
Sanacija pročelja
Izrada ventilirajuće drenaže s temeljnim isparivačem i odvodnjom oborinskih i krovnih voda

 • Idejna rješenja i studije
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Dokumentacija izvedenog stanja
 • Troškovnici
 • Tender dokumentacija
 • Elaborati

 

Izradu TROŠKOVNIKA
Izradu KONCEPTA SANACIJE

 • Ispitivanje oštećenja na građevini
  • - tehnika analize
  • - dokumentiranje mjernih vrijednosti:
   • Analiza soli
   • Određivanje kapilarnog upijanja vode prije obrade
   • Određivanje upojnosti aktivne tvari kroz kapilarno upijanje
   • Određivanje kapilarnog upijanja vode nakon obrade
   • Određivanje karakteristične vrijednosti čvrstoće

TEHNIČKO RJEŠENJE SANACIJE
DIJAGNOSTIČKI IZVJEŠTAJI
TLOCRTI postojećeg stanja objekta MJ 1:100
NADZOR nad tehnologijom i izvođenjem radova
Naknadna kontrola objekta