SANACIJA I ZAŠTITA OBJEKATA

SANACIJA I ZAŠTITA OBJEKATA

Kao sudioniku poslovnog tržišta glavna vrsta djelatnosti je cjelokupna sanacija i zaštita stare ruralne, profane i sakralne arhitekture. Posebno želimo istaknuti poslove  na sanaciji i restauraciji nepokretnih spomenika kulture pod zaštitom Ministarstva kulture RH. Dosad je tvrtka ARP d.o.o. surađivala sa Konzervatorskim odjelima u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i dr. te Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu i sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.
ARP d.o.o. kao pravna osoba Rješenjem klasa: UP/I-612-08/05-03/0996. Ur.br. 532-04-01/1-05-5 upisana je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 530, od 30. prosinca 2005. godine, a licenca je  produžena za razdoblje od narednih pet godina u rujnu 2011. godine. (do 2016.)

Poslu sanacije od početka pristupamo temeljito. Polazi se od toga da svaki objekt ima specifične značajke; različite materijale izgradnje, različit stupanj trošnosti, različite vanjske utjecaje i klimu, tako da je potrebno pomno sve analizirati. Svaka pogreška može dovesti do nezamjenjivih gubitaka, pogotovu ako se radi o kulturnim dobrima. Preciznost, velika pažnja i marljivost naše su smjernice pri sanaciji i zaštiti objekata.
 
Razumjeti i očuvati kulturnu baštinu

Više od 20 godina iskustva na mnogim važnim zgradama  i   kroz  ostvarenu suradnju s firmom Remmers koja je br. 1 u Europi  naša stručnosti raste, a time i broj referentnih objekata.
Nadahnuti širokim rasponom proizvoda i sanacijskih sustava, naši i Remmersovi  stručnjaci u mogućnosti su  stvoriti varijante proizvoda, jedinstvene za svaki objekt koji mora biti zaštićen: dakle prilagoditi proizvod vrsti stijene, stupanju trošenja, vanjskim uvjetima i što je najvažnije – djelotvorno zaštititi spomenik.

Budući da nam očuvanje spomenika kulture znači puno više  od jedne poslovne linije u suradnji s Remmersovim stručnjacima održali smo brojne seminare za restauratore i konzervatore kako bismo podijelili stečena znanja i iskustva i  upoznali s novim tehnologijama i načinima sanacije koje se uspješno primjenjuju u Europi.

REMMERS Baustofftechnik GmbH
Sustavi sanacijskih žbuka
Glavna zadaća sanacijskih žbuka jest uskladištenje soli, a time i zaustavljanje oštećenja koja nastaju uslijed higroskopske vlage i kristalizacije. Pri sanaciji izvana

CHEMO Bausanierungs GmbH
Aditivi za pripremu elektrolitičke sanacijske žbuke - AEC PUTZ 3000
Mortovi za žbukanje izuzetno su važan materijal koji svakoj zgradi daje trajnu zaštitu. Izuzetan učinak sanacijskih žbuka postiže se primjenom tekućeg aditiva AEC Putz 3000, koji žbukama osigurava dva bitna svojstva; potpunu paropropusnost i trajnu vodoodbojnost. Nanos na vlažnom zidu ne zatvara sitne kapilare, već strukturom u obliku guste mreže zračnih kanala pospješuje isparavanje vlage iz zida. Na zidovima starijih zdanja ugroženih vlagom, ovaj materijal stvara kemijske i fizikalne uvjete za brzo površinsko isparavanje i dubinsko isušivanje vlage iz zida. Ova žbuka sprječava pojavu bakterija, plijesni i neugodnih mirisa a uz to prestaje izlučivanje nitrata i sulfata, karakteristično za zidove natopljene vlagom. Primjenom aditiva AEC Putz 3000 poboljšavaju se svojstva uobičajenim materijalima, no priprema takvih žbuka ima osobitosti koje vrijedi upoznati, kako bi se točnom primjenom postigao očekivani rezultat.