Zaštita i sanacija fasade
AEC PUTZ 3000 - ADITIV ZA 1. SLOJ
AEC-Putz 3000, 1. SLOJ sanacijski predšpric. Sve površine potrebno je prekriti najprije s ovim aditivom ukoliko koristite AEC Putz 3000. Jedna doza je za 100 litara svježeg morta.
AEC PUTZ 3000 - ADITIV ZA 2. I 3. SLOJ
AEC-Putz 3000, 2. I .3. SLOJ, za sve nanose žbuke.
AEC PUTZ 3000 Grundiermittel, fiksativ
Kod obnove sanacijskim žbukama AEC-Grundiermittel (fiksativ, prajmer) koristi se kao premaz za zidove kontaminirane solima.
AEC-Putz 3000 komplet za 30 m2
je tekući aditiv za pripremu sanacijske elektrolitičke žbuke.
BioKalkUniversalputz mit Trass – Biovapnena univerzalna žbuka sa trassom
Hidraulično vezivo, prirodno bijela žbuka sa pravim trassom prema EN 998-1, CR, CS L, W1. Za izradu finih žbuka sa visokom paropropusnošću.
LEUMIN DUBINSKA PODLOGA - LEUMIN TIEFENGRUND
Univerzalno sredstvo za dubinsko grundiranje • bez otapala • univerzalno stavljanje • prikladno za sve mineralne podloge O P I S: Dubinsko grundiranje bez otapala i bezbojno na bazi kalijevog vodenog stakla. Osobito je prikladno za učvršćivanje jako upijajućih, pješčanih i kredastih podloga. Univerzalna upotreba. Ovisno o upijajućoj sposobnosti podloge za oko 10 m2 površine po litri. Razrijeđeno potrošiti isti dan.
LEUMIN mineralna boja na bazi vapna za unutarnje i vanjske radove – LEUMIN Mineralfarbe auf kalkbasis
LEUMIN mineralne boje su na bazi prirodnih sirovina i vapna, te se može primijeniti na svim čvrstim mineralnim površinama. LEUMIN mineralna boja odlikuje se velikom sposobnošću nanošenja i prekrivanja površine i obogučuje brzu i racionalnu primjenu. Najbolje prianja na mineralne podloge, klasa mortova I,II i III, stvarajući s njima homogenu cjelinu. LEUMIN mineralne boje mogu se nanositi na relativno svježu žbuku (gornji sloj mora biti suh) . Podloge kao što su vapno, premazi cementnim i mineralnim bojama ne mogu se premazivati LEUMIN mineralnim bojama tako dugo dok se ne otklone sva oštećenja i labave podloge. Svi labavi dijelovi moraju se mehanički odstraniti, a podloga se mora učvrstiti nanošenjem DUBINSKE PODLOGE. Stare disperzivne podloge koje sadrže otopine, žbuke koje sadrže umjetne sastojke kao i umjetni premazi nisu pogodni za ove boje (ne prianjaju na njih).
LEUMIN Mineralni boja u prahu – LEUMIN mineral pulver farbe
LEUMIN mineralna boja u prahu proizvedena je u skladu s najnovijim spoznajama biologije zgrade. LEUMIN Mineralna boja u prahu ima visoku moć prekrivanja i vrlo je učinkovita, ima visoku paropropusnost i prozračna je. Pogodna je za bilo koju čvrstu podlogu, a time i univerzalno primjenjiva.
Masa za izravnavanje unutarnjih površina - Innenspachtel
MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTARNJIH POVRŠINA se upotrebljava za izravnavanje i žbukanje hrapave opeke, betona, plinobetona, izolacijskih i knauf-ploča i ploča za brzu izgradnju. Također se upotrebljava za ispunu udubljenja na zidovima i stropovima i za nadopunu pukotina, rupa, fuga i proreza. Na što morate obratiti pažnju: Podloga mora biti prionjiva, suha, čvrsta, slobodna od prašine, prljavštine, ulja, masti i razdjelnih sredstava. Stari lakovi, uljni i plastični premazi se moraju odmastiti i načiniti hrapavima. Premazi, koji se nisu dovoljno primili za podlogu, na primjer ljepljive boje, se moraju odstraniti. Upijajuće podloge treba prethodno premazati sa DUBINSKOM PODLOGOM bez otapala.