PROIZVODI TVRTKE Chemo
AEC PUTZ 3000 - ADITIV ZA 1. SLOJ
AEC-Putz 3000, 1. SLOJ sanacijski predšpric. Sve površine potrebno je prekriti najprije s ovim aditivom ukoliko koristite AEC Putz 3000. Jedna doza je za 100 litara svježeg morta.
AEC PUTZ 3000 - ADITIV ZA 2. I 3. SLOJ
AEC-Putz 3000, 2. I .3. SLOJ, za sve nanose žbuke.
AEC PUTZ 3000 Grundiermittel, fiksativ
Kod obnove sanacijskim žbukama AEC-Grundiermittel (fiksativ, prajmer) koristi se kao premaz za zidove kontaminirane solima.
AEC-Putz 3000 komplet za 30 m2
je tekući aditiv za pripremu sanacijske elektrolitičke žbuke.